Dette er en tekstversion af websitet Mulighedernes Land. For at besøge det rigtige website klik her.

   
 

Om projektet

Hvordan former man sin egen skæbne i slutningen af 1800-tallet, hvis man er uægte barn fra fattiggården - eller den temperamentsfulde søn af en storbonde?

I Frilandsmuseets banebrydende virtuelle rollespil “Mulighedernes Land?” påtager spillerne sig roller som piger og drenge på kanten af voksenlivet i slutningen af det 19. århundrede - forskellige mennesker fra forskellige miljøer, som alle skal træffe valg - og finde deres egen vej i livet med de muligheder og begrænsninger, som datiden gav.
Med mobiltelefon og GPS i hånden får spillerne adgang til et virtuelt lag af oplevelser, der er lagt hen over Frilandsmuseets fysiske miljøer. De rejser tilbage i tiden og kan interagere med museets bygninger, landskaber og genstande på en helt ny måde. Rundt om på gårdene venter forskellige begivenheder, som gør spillerne i stand til at vinde og tabe point alt efter hvordan de agerer. Med opmærksomhed, eftertænksomhed og samarbejde kan spillerne selv være med til at skabe deres egen succes og fuldføre deres mission.

Med “Mulighedernes Land?” er Frilandsmuseet blandt de første i Danmark, der til fulde udnytter den mobile lærings muligheder ved at koble virtuelle roller med et fysisk miljø. “Mulighedernes Land?” rykker netværksspillet ud i det fysiske miljø, lader museumsmiljøerne og genstandene indgå i et spil, og ansporer til læring gennem bevægelse. Der skabes en engagerende læringsoplevelse, der udfordrer og involverer spillerne.
“Mulighedernes Land?” bygger på princippet om at give bestemte brugere bestemt information afhængig af brugerens fysiske færden - i dette tilfælde kontekstbaseret kulturinformation. Bagved spillet ligger en generel rollespils platform, der giver andre institutioner og organisationer mulighed for at koble sig på og anvende platformen med deres egne specifikke lokationer og temaer.
Spillet introduceres på Frilandsmuseet i april 2007 og henvender sig primært til elever i folkeskolens ældste klasser.

Kontakt os

Højskolevej 17, 2800 Lyngby
Tlf: 3347 3857
Mail: uvfri@natmus.dk

Projektet er udviklet af

Indhold: Nationalmuseet/Frilandsmuseet
Koncept og design: Tripledesign
Teknologi: Euman - LifePilot

 
Forside
Rollerne
Spillet
Leksikon
I klassen
Bestil
Om projektet
Lærervejledning
Kilder
Links