Dette er en tekstversion af websitet Mulighedernes Land. For at besøge det rigtige website klik her.

   
 

Lærervejledning

Klassetrin: 6. til 9. klasse
Fag: Historie, dansk, samfundsfag, tværfaglige forløb og projektopgave
Medbring: Passende tøj og fodtøj (forløbet foregår udendørs). Madpakke. Papir og blyant, så der kan tages notater undervejs.
Website: mulighedernesland.natmus.dk

Indhold: Mulighedernes Land er et rollespil på Frilandsmuseet baseret på mobilteknologi og GPS.
I rollespillet skal eleverne påtage sig roller som piger og drenge i slutningen af 1800-tallet. Rollerne er unge mennesker fra forskellige miljøer, som skal træffe valg, og finde deres egen vej i livet, med de muligheder og begrænsninger, som datiden gav.

Under selve rollespillet, som foregår på Frilandsmuseet, arbejdes der i grupper af 2-4 elever om hver af de ialt 8 roller. Grupperne skal i fællesskab diskutere sig frem til, hvilken vej rollen skal gå og træffe valg der hjælper rollen bedst muligt ind i fremtiden. Hvordan former man sin egen skæbne i slutningen af 1800-tallet, hvis man er uægte barn fra fattiggården - eller den temperamentsfulde søn af en storbonde? Eleverne bevæger sig i museets landskaber og opsøger forskellige gårde og huse med mobiltelefonen som informationsredskab - og konfronteres her med personer og hændelser, som hjælper eller hindrer dem i at nå deres mål.

Formål: Eleverne mærker 1800-tallets forhindringer og muligheder på egen krop ved hjælp af en teknologi, som de allerede er eksperter i. Eleverne opnår dyb forståelse for vilkår og dagligdag i industrialiseringens første årtier, og forståelse for sociale forskelle og valgmuligheder - dengang som nu.

Før besøget

For at få det optimale ud af rollespillet er det vigtigt at eleverne har forberedt sig på besøget. På websitet kan eleverne læse om rollerne, samt sætte sig ind i de muligheder og begrænsninger som gjorde sig gældende i slutningen af 1800-tallet. For at kunne træffe de rigtige valg undervejs i rollespillet og dermed være i stand til at fuldføre rollernes mission er det nødvendigt at eleverne har en vis viden om tiden og rollerne (både deres egen og de andres). Hvis der er behov for at printe nogle af teksterne, kan det gøres fra mulighedernesland.natmus.dk/tekster

Før besøget på Frilandsmuseet skal klassen være opdelt i grupper på mellem 2 og 4 elever, og der skal være taget beslutning om, hvilken rolle hver gruppe skal spille. Der kan maximalt være 8 grupper svarende til de 8 roller.

Under besøget

Ved ankomsten til Frilandsmuseet vil klassen få en kort introduktion til rollespillet. Hver gruppe får udleveret en mobiltelefon og en GPS og bliver derefter introduceret til teknologien gennem en mindre øvelse. Herefter går selve rollespillet i gang, og hver gruppe skal nu realisere deres rolles fremtidsdrøm. Det gøres ved at optjene point indenfor kategorierne: Penge, Evner og Netværk.

Først skal rollerne finde deres fødegårde. Her vil de (via mobiltelefonen) møde et antal personer med tilknytning til dem. Hver person kan fortælle noget om rollens situation, samt give gode råd og advarsler, der kan bruges undervejs i spillet. (Det er vigtigt at forberede eleverne på, at de skal høre godt efter de beskeder de får. Det er en god ide at opfordre eleverne til at medbringe papir og blyant, så de kan tage notater undervejs).

Efter at have besøgt fødegården skal grupperne bevæge sig ud i området, hvor forskellige muligheder og farer venter. For nogle roller er der mulighed for at få en læreplads i Brugsen. Andre skal være glade, hvis de kan få et job som daglejer på en af de store gårde. Måske ligger der en god anbefaling og venter et sted... Måske er man uheldig at løbe ind i en tyvknægt... eller endnu værre, at blive smittet med en dødelig sygdom…
Rundt om på gårdene venter forskellige begivenheder, som gør rollerne i stand til at vinde og tabe points alt efter hvordan de agerer. Med opmærksomhed, eftertænksomhed og samarbejde kan eleverne selv være med til at skabe deres egen succes og fuldføre deres rolles mission.
Dagen slutter af med en kort opfølgning på oplevelserne.

Efter besøget

"Mulighedernes land?" rummer mange forskellige muligheder for undervisningsforløb både indenfor enkelte fag eller som del af tværfaglige forløb og projektopgaver. I det følgende tages der udgangspunkt i de tre opgaver, der er beskrevet på websitet under menupunktet "I klassen".

Opgave 1 - Før og nu

Opgaveformulering: Vælg et af de 5 temaer nedenfor og lav en sammenligning mellem vilkårene dengang og idag. Hvilke forskelle og ligheder er der?

· Arbejde
· Religion/Tro
· Kærlighed
· Udvandring
· Sygdom/Ulykke

Med udgangspunkt i rollespillet sættes der fokus på en diskussion af forskellige relevante temaer. Der lægges op til at eleverne bearbejder og perspektiverer deres oplevelser fra rollespillet og der trækkes tråde mellem fortid og nutid. Ved at arbejde med samspillet mellem fortid, nutid og fremtid skal eleverne udvikle deres indsigt i og forståelse af deres egen kultur og andre kulturer. For at kunne reflektere over deres oplevelser og iagttagelser under rollespillet, præsenteres eleverne for forskellige nutidige og historiske kilder der relaterer sig til temaerne. På websitet findes en liste med forskellige relevante links og kilder.

Opgave 2 - Erindringer

Opgaveformulering: Skriv rollens erindringer.
Der kan enten tages udgangspunkt i en bestemt periode/begivenhed eller skrives om et helt livsforløb fra vugge til grav.

Som inspiration til opgaven, er der på websitet under selve opgaveformuleringen links til uddrag af forskellige pige- og drengeerindringer fra slutningen af 1800-tallet. Yderligere erindringer til inspiration kan findes på: www.pladstilosalle.dk/baggrund/dokumentation/
I denne opgave benyttes rollespillet til et undervisningsforløb med fokus på elevernes egen formidling og historiefortælling. Eleverne skal selv skabe historiske fortællinger på baggrund af tilegnet viden. Opgaven rummer mulighed for mange forskellige udtryksformer. Der kan således lægges op til at elevernes erindringer fortælles i dagbogsform, som et teaterstykke, en collage, et brev, en billedreportage e.t.c.

Opgave 3 - Livsvilkår

Opgavebeskrivelse: Sammenlign rollernes livsvilkår.
Hvilken betydning havde det, at være født fattig eller rig?
Hvilken betydning havde det, om man var mand eller kvinde?
Hvilke andre faktorer spillede ind på rollernes muligheder?

Eleverne får til opgave at reflektere over rollernes forskellige livsvilkår. I klassen sammenholdes de forskellige rollers oplevelser under rollespillet. Elevernes iagtagelser og oplevelser sammenfattes til nogle overordnede reflektioner og konklusioner omkring livsvilkårene i slutningen af 1800-tallet. Der lægges op til at eleverne skal indsamle viden fra supplerende kilder og undersøge, hvordan deres oplevelser i rollespillet passer overens med aktuel historisk viden. På websitet findes en liste med forskellige relevante links og kilder.

 
Forside
Rollerne
Spillet
Arkivet
I klassen
Bestil
Om projektet
Lærervejledning
Kilder
Links