Dette er en tekstversion af websitet Mulighedernes Land. For at besøge det rigtige website klik her.

   
 

I klassen

Opgave Erindringer

Skriv din rolles erindringer.
Vælg selv om du vil tage udgangspunkt i en bestemt periode/begivenhed eller skrive om et helt livsforløb fra vugge til grav. Du kan tage udgangspunkt i nogle af spørgsmålene nedenfor.

Spørgsmål:
Hvordan så dit barndomshjem ud?
”Tonen” i barndomshjemmet, hvad var tilladt/forbudt?
Hvordan var en ”typisk dag” i din barndom?
Kunne du lide at gå i skole?
Hvem var dine kammerater, og hvad lavede I, når I var sammen?
Hvad holdt du af - musik, tøjstil, livretter, etc?
Hvad ville du gerne være?
Hvad blev du og hvorfor?
Beskriv din første forelskelse - i hvem og hvorfor?
Hvor arbejdede du?
Hvor var lønnen og arbejdsvilkårene?
Blev du gift?
Fik du børn?
Var du politisk eller religiøst engageret?
Hvordan gik det?
Hvad tænker du, når du ser tilbage?

Opgave Før og nu

Vælg et af temaerne nedenfor og lav en sammenligning mellem vilkårene dengang og idag.
Hvilke forskelle og ligheder er der?

Temaer:
Arbejde
Religion/Tro
Kærlighed
Udvandring
Sygdom/Ulykke

Opgave Livsvilkår

Sammenlign rollernes livsvilkår.
Hvilken betydning havde det, at være født fattig eller rig?
Hvilken betydning havde det om man var mand eller kvinde?
Hvilke andre faktorer spillede ind på rollernes muligheder? Tag eventuelt udgangspunkt i nogle af spørgsmålene nedenfor.

Undersøg hvordan jeres oplevelser i rollespillet passer overens med faktiske historiske begivenheder.

Spørgsmål:
Hvordan er de fattige og de riges livsvilkår?
Hvordan er muligheden for at få en uddannelse når man er fattig?
Er der forskel på hvem man kan gifte sig med afhængig af om man er fattig eller rig?
Hvilke typer arbejde har man mulighed for at få?
Bliver man behandlet ens?
Har mænd og kvinder samme muligheder?
Hvilke forventninger har forældre til deres piger - og hvilke forventninger har de til drengene?
Har mænd og kvinder lige meget magt i samfundet?
Hvem bestemmer i hjemmet?
Er der forskel på piger og drenges fremtidsdrømme?

 
Forside
Rollerne
Spillet
Leksikon
I klassen
Bestil
Om projektet
Lærervejledning
Kilder
Links